Transmisja z II Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

Friday, June 7, 2024

Uprzejmie informujemy, że II zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2477352,ii-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszystkich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,m,434227,2024.html?page=1&limit=10&offset=10